ilk

ilk
sif.
1. Birinci, əvvəlinci, ən əvvəl olan, ən qabaq (son qarşılığı). İlk uşaq. İlk təəssürat. İlk əsər. İlk sıra. – <Səmirə:> İlk günlərdə öz xəstəliyimdən çox, palatada uzanmış yoldaşlarımın vəziyyəti ilə maraqlanırdım. M. Hüs.. Pambıq yığımının ilk günü tamam bir bayrama çevrilmişdi. İ. Ə.. İlk bahar – bax bahar. // Lap birinci, lap əvvəl. Onun təpəsində ilk gündən mənim; Buludlar içində durur məskənim. M. R.. Əşrəf Nazlını ilk görən günü sevdi. S. Rəh.. // Əvvəl, başlanğıc, ibtida. Dünyada hər könül yüksəliş arar; Varlığın nə ilki, nə axırı var. S. V..
2. Başlıca, əsas, ən vacib, ən mühüm. Elimin olsa da aslan ürəyi; Ehtiyatdır igidin ilk bəzəyi. A. Ş..
3. İlki şəklində – ananın ilk uşağı, övladı. Hər kimin ilki dursa, mülkü də durar. (Ata. sözü). <Diyar kişi:> İlkim oğul olsaydı, indi mən də kəndin ən varlı adamı idim. Ə. M.. Bahadır ilkiydi Rüstəm kişinin; Qamətdə, cüssədə sanki özüydü. B. V..
◊ İlk baxışda (nəzərdə) – 1) əvvəlcə. <Muradın> ilk baxışda gözlərinə inanmağı gəlmədi. . . «Bəlkə azmışam», – deyə zənn etdi. S. Hüseyn; 2) baxan kimi, görən kimi. Öylə bir incə şeirsən ki, sana; Ürəyim ilk baxışda bağlandı. A. Ş.. Ormanlar içində durur Talıstan; Ona ilk baxışda vurulur insan!. . S. V.. İlk baxışdan – dərhal, üzünə baxan kimi. Qarının yanındakı ağbəniz cavanın naxoş olduğu ilk baxışdan məlum idi. M. C.. İlk dəfə – birinci dəfə, əvvəlinci dəfə. Əsmər həyatında ilk dəfə olaraq əsəbiləşmişdi. S. H.. Həyata ilk dəfə baxandan bəri; Göz yaşı görməmiş ala gözləri. S. V.. Elçinin və xüsusilə, ova ilk dəfə gəlmiş Tofiqin səbri tükənmişdi. M. Rz.. İlk əldə – birinci növbədə, hər şeydən qabaq, dərhal. Mənim ilk eşqimi, ilk əldə haman; Gömdülər, bilmədim amma nərəyə! Ə. C.. İlk öncə – ən birinci olaraq, əvvəlcə. Mən gurultu qoparmağı ilk öncə; Alov gözlü şimşəklərdən öyrəndim. M. Müş.. İnsanlar dəstə-dəstə köçüb Taxça-Taşa; İlk öncə düşündülər: məktəbsiz şəhər olmaz. S. Rüst.. İlk söz – giriş, giriş sözü, başlanğıc, müqəddimə.

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

 • ilk — is a word that arouses passions when it is used to mean ‘kind or sort’: • Fifteen years a faithful husband, that was his ilk Saul Bellow, 1987. Ilk arrived at this meaning by a strange route: originally it meant ‘same’ (Old English ilca), but was …   Modern English usage

 • ilk — [ılk] n [singular] [Date: 1700 1800; Origin: ilk same (12 19 centuries), from Old English ilca] a particular type = ↑kind of that/his/their etc ilk ▪ Irving Berlin and composers of his ilk sb and that/his/their etc ilk ▪ Mrs Taylor and her ilk… …   Dictionary of contemporary English

 • ilk — ilk1 [ilk] adj. [Scot dial. < ME ilke < OE ilca, same; prob. < * ī līca < ī , lit., the + lica, like: see LIKE1] Obs. same; like n. kind; sort; class: only in of that (or his, her, etc.) ilk, of the same sort or class: from a… …   English World dictionary

 • Ilk — Ilk, a. [Scot. ilk, OE. ilke the same, AS. ilca. Cf. {Each}.] Same; each; every. [Archaic] Spenser. [1913 Webster] {Of that ilk}, (a) denoting that a person s surname and the title of his estate are the same; as, Grant of that ilk, i.e., Grant of …   The Collaborative International Dictionary of English

 • Ilk — bezeichnet: eine ungarische Gemeinde im Komitat Szabolcs Szatmár Bereg, siehe Ilk (Ungarn) Ilk ist der Familienname folgender Personen: Herta Ilk (1902–1972), deutsche Politikerin (FDP) ILK ist die Abkürzung für: Internationale Länderkommission… …   Deutsch Wikipedia

 • Ilk — Administration …   Wikipédia en Français

 • Ilk — ([i^]lk), n. Kind; class; sort; type; as, him and his ilk; sometimes used to indicate disapproval when applied to people. [1913 Webster +PJC] …   The Collaborative International Dictionary of English

 • ilk — [ ılk ] noun singular a particular type of person or thing: A proposal of that ilk seems reasonable to me …   Usage of the words and phrases in modern English

 • ilk — ► NOUN 1) a type: fascists, racists, and others of that ilk. 2) (of that ilk) Scottish, chiefly archaic of the place or estate of the same name. ORIGIN Old English, related to ALIKE(Cf. ↑alike) …   English terms dictionary

 • ilk — O.E. ilca same (n. and adj.), from P.Gmc. *ij lik, in which the first element is from the PIE demonstrative particle *i (see YON (Cf. yon)) and the second is that in O.E. lic form (see LIKE (Cf. like)). Of similar formation are which and such.… …   Etymology dictionary

 • Ilk — Ilk, 1) so v.w. Marder; 2) (Ill), so v.w. Iltis …   Pierer's Universal-Lexikon

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”